Snøfartsverket AS 
driv førarkortopplæring klasse S og profesjonell HMS Kompetanse-/Yrkesopplæring i trygg, miljøbevisst og ansvarleg bruk av snø- og terrengkøyretøy. Men har også kurs i Snøskred-Fjellkunnskap, GPS, etc.

Snøfartsverket har eige KS-system med klare krav til kvalitet. Snøfartsverket har kvalifiserte og kunnskapsrike instruktørar, med solid erfaring. Ein del firma / selskap gjennomfører Snøfartsverket sine kurs som intern opplæring med Snøfartsverket som fagleg ansvarleg. 

Snøfartsverket har klart mål for sine kurs: 
Ingen ulukker eller skader for folk med førarkort- eller kompetanse- / yrkesopplæring hjå Snøfartsverket!

Opplæring - kurs

Førarkort klasse S - Snøskuter
Ref. Vegtrafikklova - Forskrift om trafikkopplæring - Førarprøve.

HMS Kompetanse- / Yrkesopplæring - Snøskuter
Ref. arbeidsmiljølov og forskrifter. Køyretøyet teknisk - Førar- og brukaropplæring - Ulukker og uønska hendingar - Tryggleik / trygg bruk - Vedlikehald - Kompetansebevis.

HMS Kompetanse- / Yrkesopplæring - ATV - Terrengkøyretøy
Ref. arbeidsmiljølov og forskrifter. - Køyretøyet teknisk - Førar- og brukaropplæring - Ulukker og uønska hendingar - Tryggleik / trygg bruk - Vedlikehald - Kompetansebevis.

HMS Kompetanse- / Yrkesopplæring - Snøskred - Farevurdering - Redning
Ref. arbeidsmiljølov og forskrifter. Snø - Skred - Farevurdering - Ulukker og uønska hendingar - Redningsteknikk - Tryggleik - Kompetansebevis.

HMS Kompetanse- / Yrkesopplæring - Fjellkunnskap 
Ref. arbeidsmiljølov og forskrifter. Fjellkunnskap - Oppdrag og tryggleik - Utstyr - Uønska hendingar - Nødssituasjonar - Redningsteknikk - Kompetansebevis.

Instruktørar: 
Snøfartsverket har erfarne instruktørar med solid erfaring frå hjelpekorps, redningsteneste og fjelltoppteneste - underviser på kurs for redningstenesta - har godkjent pedagogisk utdanning (som er eit fagleg krav for å undervisa) og mangeårig undervisningserfaring.

Prisar og spørsmål: 
Ta kontakt med oss! Snøfartsverket har, som før, rimelege prisar, rimelegare enn dei fleste! (Og har spesiell Røde Kors / Hjelpekorpspris)

Broomguiden-referanse: 100327139

Kontakt

Sted

  • Adresse Dugstadfossen 24
    5710 SKULESTADMO
  • KommuneVoss
  • FylkeHordaland
  • LandNorge