Norsk Fagutdanning tilrettelegger for læring med Kompetansepluss

Hos Norsk Fagutdanning kan din virksomhet få hjelp til å høyne nivået på ansattes kompetanse og ferdigheter gjennom Kompetansepluss. Les mer her.

I dagens moderne arbeidsliv er det høye krav til å heve kompetanse og kunnskap i bedrifter, for å kunne holde tritt med den høye og intensive kunnskapsutviklingen. 

Hos Norsk Fagutdanning kan din virksomhet få hjelp til å høyne nivået på ansattes kompetanse og ferdigheter gjennom Kompetansepluss.

Hva er Kompetansepluss?
Kompetansepluss er en tilskuddsordning fra Kunnskapsdepartementet. Det betyr at gjennomføring av kurset er fullstendig gratis for en bedrift eller virksomhet. Det eneste kravet er å få innvilget søknad om støtte til å gjennomføre kurset.

Heldigvis trenger du ikke å bekymre deg for kartlegging av opplæringsbehov, søknadsskriving og -prosess. Norsk Fagutdanning tar seg av hele prosessen for deg. Det eneste du trenger å gjøre er å avtale med dine ansatte om når og hvor de skal møte opp for opplæring. 

Les mer om Kompetansepluss på kompetansenorge.no her

Vi organiserer også mange nettbaserte kurs, slik at dine medarbeidere kan tilpasse opplæring til sin spesifikke hverdag. Våre nettbaserte kurs er videokurs, som er optimaliserte for å være tidseffektive og tilgjengelige for en bred gruppe av brukere.

Når det er behov for oppmøte på kursene våre, strekker vi oss langt for å gjøre det så enkelt som mulig å delta. Vi har undervisning på ettermiddags- og kveldstid, slik at det ikke forstyrrer arbeidsdagen. Vi kan også sende våre dyktige instruktører over hele landet, til din bedrift. På denne måten sparer du kostnadene med å sende ansatte utenbys. Ved behov finner vi også instruktører i nærheten av deg og din bedrift, slik at dine ansatte får kursing der de er.

Opplæring fra Kompetansepluss inneholder grunnleggende ferdighetslæring i:

 • lesing
 • skriving
 • matematikk
 • muntlig språk (norsk, samisk)
 • samfunnsfag
 • IKT

Norsk Fagutdanning tilbyr forskjellige varianter av kurs og fagfelt fra Kompetansepluss.

Se hvilke kurs vi tilbyr her.

Hvem kan gjennomføre Kompetansepluss?
Kompetansepluss er et opplæringsopplegg for alle typer virksomheter og bedrifter, og deres medarbeidere. Kjernen av Kompetansepluss er å høyne nivået på ferdigheter og kunnskap hos ansatte, uansett hvilken sektor de tilhører. 

Kompetansepluss er spesielt egnet for fremmedspråklige arbeidere i norsk arbeidsliv. Ved å sende ansatte med utenlandsk bakgrunn på opplæring fra Kompetansepluss tilskuddsordningen, kan du sørge for at dine medarbeidere får bedre ferdigheter som hjelper dem i norsk arbeidsliv. 

Ved slutten av våre Kompetansepluss-kurs gjennomføres det standardiserte tester for å klargjøre hvilket nivå deltakerne er på etter undervisningen. På denne måten kan vi alltid holde oversikt om at kursene våre holder god nok standard, og om de som deltar har fått ordentlig utbytte av opplæringen. 

Høy kompetanse gir bedre arbeidshverdag
Mye av basiskunnskapene du trenger i hverdagen og i arbeidslivet er ting som mange tar for gitt. Å kunne lese skilt eller få med seg enkle beskjeder er ikke en selvfølgelighet for fremmedspråklige ansatte eller medarbeidere med lærevansker.

Ved å forbedre norskkunnskaper blir ansattes arbeidshverdag enklere, tryggere og mer effektiv. Instruksjoner, kommunikasjon, sikkerhetsopplysninger og sosialt samvær blir lettere. Dette er viktig for å knytte de ansatte tettere til din virksomhet, og skape bedre trivsel. 

Undervisning i allmennkunnskap som matematikk og samfunnsvitenskap er også viktig for å kunne fungere i norsk samfunnsliv og arbeid på en god måte. Ved å gjennomføre opplæring i disse fagfeltene vil ansatte få en økt følelse av mestring, og vil kunne tilpasse seg de høye kravene i arbeidslivet i dag. 

Våre kurs i språk er ofte kombinert med praktisk undervisning i samfunnsfag, kultur, historie og IKT. På denne måten blir språkopplæringen fundamentert i anvendelige fag og enklere å følge. 

Norsk Fagutdanning legger til rette for god opplæring
Norsk Fagutdanning kan behovstilpasse opplæring for dine ansatte, slik at de kan gjennomføre opplæring som passer deres arbeidshverdag både i innhold og tidsmessig. Du trenger ikke tenke på kostnader eller organisering av opplæringen, vi i Norsk Fagutdanning tar oss av alt sammen.

Se vår kontaktinformasjon her, eller ring oss på nummer 400 04 094 hvis du har spørsmål om våre kurs eller Kompetansepluss.

Nettbaserte videokurs fra Norsk Fagutdanning
Hos Norsk Fagutdanning kan du og dine ansatte ta nyttige kurs og sertifiseringer, både gjennom fysisk læring og nettbasert videolæring.

Digital læring blir viktigere og viktigere, men det kan ha variert effekt og resultat. Et problem mange støter med digital læring er at det er for mye informasjon i ett strekk, som krever engasjert lytting og tilstedeværelse. For mange er det vanskelig å konsentrere seg så lenge, spesielt foran en pc-skjerm.

Vi i Norsk Fagutdanning har stor tro på fleksibiliteten i nettbasert læring. Derfor har vi utarbeidet en videoopplæring for våre kurs, som er lagt opp slik at de som følger kurset enkelt kan følge med og få utbytte av det de ser på.

Med videokurs tilpasset yrkesaktives arbeidsdag, får man kostnadseffektiv undervisning som passer inn i en travel jobbhverdag. Det er rimeligere enn å sende ansatte på kurs, og det trenger ikke påvirke selve arbeidsdagen siden du har mulighet til å ta kurset når det passer for deg.

Videokursene våre:

 • Er korte og effektive

Alle videoene vi produserer er på rundt 2 minutter, og maks 3 minutter lange. Dette gjør det enklere å følge med på undervisningen uten å miste fokus. 

 • Holdes av dyktige fagpersoner med tilknytning til feltet

Våre instruktører er fagutdannete yrkesutøvere, som har førstehåndserfaring i fagfeltet de underviser i.

 • Er fleksible og tilgjengelige

Med vår videoundervisning kan du delta på undervisning fra hvor som helst, når det passer deg. Dette passer bra i kombinasjon med en travel arbeidsdag, eller dersom noen har lære- eller konsentrasjonsvansker. Det sparer også kostnader.

Banebrytende våtromskurs
Vi har hatt gode resultater fra våre våtromskurs, som er lagt opp etter byggebransjens våtromsnorm. Gjennom våre kurs får håndverkere nødvendige sertifiseringer, og kan arbeide med våtromsløsninger på profesjonelt vis.

Vi begynte med videolæring for våtromskurs, og har siden ekspandert bruken av digital læring med video i ulike kurs. Våtromskursene våre er en kombinasjonsløsning, med både klasseromsundervisning og læring gjennom video som den enkelte kan følge når de vil og hvor de vil. 

Se mer om våre kurs her.

Praktiske tilnærminger
Vi i Norsk Fagutdanning mener det er viktig å tilnærme seg undervisning og opplæring som passer målgruppen vår. Våre kurs er for praktisk anlagte yrkesutøvere, og ikke alle har de samme forutsetningene for klasseromsundervisning. Vi tar vårt ansvar for god opplæring på alvor, og ønsker å undervise slik at alle kan følge med og få utbytte av kunnskapen. Våre videokurs og praktiske løsninger passer godt for alle som er vant med en praktisk arbeidshverdag, og som trenger opplæring som er engasjerende og tett på fagfeltet. 

Nyttige verktøy
Med våre nettbaserte og digitale løsninger er det også mulig for arbeidsgivere og andre i en anbudsprosess å få tilgang til info om beståtte kurs. Slik er det lett å holde oversikt over hvem som har hvilke sertifiseringer i en bedrift, og hvilke kurs som er bestått eller ikke. 

Alle våre systemer ligger i skyløsninger, og er optimaliserte for moderne og effektiv læring.

Ta kontakt med Norsk Fagutdanning i dag
Norsk Fagutdanning har mange år med erfaring bak seg, og har levert kurs og undervisning innen forskjellige felt og for ulike sektorer i årevis. Vi vet hva som fungerer bra, og vi er alltid interesserte i å fornye oss til det bedre. Ved å velge kurs fra oss kan du være trygg på at du får den beste løsningen.

Har du spørsmål om vårt tilbud for våtromskurs eller andre kurs vi tilbyr? Ta kontakt med oss her, eller ring oss på nummer 40 00 40 94. 

Veien til fagbrevet gjennom Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning tilbyr eksamensforberedende teorikurs for å ta fagbrev. Som praksiskandidat kan du få formell kompetanse og kunnskap i ditt fagfelt.

Har du arbeidet som ufaglært i noen år, og ønsker nå å høyne kunnskap og kompetanse formelt?

Selv om du ikke har mulighet til å ta fagbrev gjennom videregående utdanning med ungdomsrett, kan du fortsatt ta fagbrev ved bestått teorikurs og etter praksis i arbeidslivet. Dette kalles å være praksiskandidat.

Norsk Fagutdanning tilbyr teorikurs for en rekke fagfelt, som en del av veien til fagbrevet for kandidater med praksiserfaring. 

Våre kurs for fagbrev er eksamensforberedende teorikurs. Kursene er en del av en dokumentasjonsordning. Det betyr at du dokumenterer opparbeidet kunnskap og kompetanse i et fagfelt, slik at du kan få fagbrev som bekrefter din formelle kompetanse.

Trykk her for å lese mer om våre fagbrevkurs.

Våre fagbrevkurs
Norsk fagutdanning har eksamensforberedende fagbrev- og teorikurs innen syv ulike fagfelt:

 • barne- og ungdomsarbeiderfag 
 • helsefag
 • tømrerfag
 • anleggsmaskinførerfag
 • vei- og anleggsfag
 • renholdsoperatørfag
 • salgsfag

Vi arrangerer vanlig undervisning på våre kurs, samt digital undervisning gjennom nettbaserte kurs. Oppbygging, hyppighet og deltakelse vil variere basert på kurs og geografiske områder. Det er viktig for oss å kunne tilby teorikurs der kandidaten befinner seg, uansett hvor det er i Norge. Derfor har vi et utvalg digitale kurs tilgjengelig, samt stor fleksibilitet når det gjelder arrangering av samlinger.

Vår undervisning finnes i tre varianter:

 • klasseromsundervisning
 • nettstudie
 • kombinasjon av nettstudie og klasseromsundervisning 

Noen kurs kan tas som intensivkurs over kortere perioder, mens andre arrangeres over lengre tid. Kursene våre kan være både helgesamlinger og ukesundervisning. Nettbaserte kurs kan gjennomføres i det tempoet du ønsker, når og hvor du vil. Det er viktig å huske på å melde seg opp til eksamen i god tid, det er ikke nok å følge undervisningen på teorikurset.

Deltakelse på teorikurs er ikke obligatorisk for å ta fagbrev. Du kan også melde deg opp til eksamen på egenhånd, men dette krever at du gjennomfører egenstudier med struktur, disiplin og selvstendighet. Hvis du melder deg opp til et teorikurs hos Norsk Fagutdanning, får du veiledning og oppfølging hele veien til eksamen, slik at du stiller forberedt. Vår erfaring er at de fleste kandidater gjør det bedre når de er meldt opp til et kurs de kan følge, enten alene eller sammen med andre. På denne måten trenger du ikke selv å organisere og strukturere læringsmaterialet, og kan følge en undervisning som er lagt opp best mulig. 

Les mer om kursene våre og hvordan de er bygd opp her.

Hvordan får jeg fagbrev gjennom Norsk Fagutdanning?
Eksamensforberedende teorikurs er kun én del av hva som må til for å få fagbrevet. For kunne ta fagprøven må du også ha omtrent fem års praksisarbeid i ditt fagfelt. Men du behøver ikke å ha fem år med praksis før du begynner på våre teorikurs.

Les mer om praksiskandidatordningen og hvordan du kan få fagbrev på udirs nettsider her.

Uansett hvor lenge du har jobbet som ufaglært i praksis, kan du nemlig melde deg på eksamensforberedende teorikurs hos Norsk Fagutdanning. Det er fullt mulig å ta teorieksamen før eller underveis i praksisen.

Om du velger å ta Norsk Fagutdannings teorikurs før du har mange nok år til å søke fagbrev gjennom praksis, vil du likevel stille sterkere i arbeidsmarkedet med økt kompetanse og kunnskap. Dette gjør de resterende årene med praksisarbeid før fagbrevet enda enklere og mer spennende.

Engasjerende undervisning
Teorikurs fra Norsk Fagutdanning tar utgangspunkt i å treffe en bred målgruppe, hvor mange kandidater er vant med fysiske og praktiske arbeidsdager. Derfor er det viktig for oss å tilby engasjerende og tilgjengelig undervisning, som ikke er vanskelig å følge. Vi tar vårt ansvar for tilrettelegging for kandidatene på alvor, og streber alltid etter å kunne tilby effektiv og god opplæring gjennom kursene våre.

Eksamensforberedende fagbrevkurs fra Norsk Fagutdanning er godkjent av statens lånekasse. Det betyr at du kan søke om lån og stipend for å delta på våre teorikurs for fagbrev.

Les mer om det å søke lån eller stipend som praksiskandidat hos lånekassen her.

Norsk Fagutdanning gir deg teoretisk tyngde
Norsk Fagutdanning tilbyr et helhetlig opplegg for veien til fagbrev gjennom gode teorikurs. Vi er konkurransedyktige på pris, og tar vare på våre kandidater gjennom hele det eksamensforberende kurset. Vår visjon er å være tilstede når kandidatene trenger oss, og tilby kurs i hele Norge.

Lurer du på om du burde ta våre teorikurs for å få fagbrev? Eller er du usikker på hvilke valgmuligheter du har? Norsk Fagutdanning kan hjelpe deg med veiledning og råd. Kontakt oss her, eller ring oss på nummer 400 04 094.

 

 

Broomguiden-referanse: 100330213

Kontakt

Sted

 • Adresse Strandvegen 136A
  9006 TROMSØ
 • KommuneTromsø
 • FylkeTroms
 • LandNorge