Faglig dyktighet - personlig engasjement!

Aurlien Vordahl & Co tilbyr høyt kvalifisert juridisk bistand til privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og foreninger innenfor en rekke rettsområder.

Vårt hovedmål er at våre klienter skal oppleve sterk faglig dyktighet, rask responstid og personlig engasjement rundt sin sak. Vi legger stor vekt på tett oppfølging, personlig engasjement og forutsigbarhet for klienten. Vi har kommersiell og menneskelig forståelse.

Vi tilbyr bistand innenfor en rekke rettsområder, deriblant arbeidsrett, familie- og arverett og fast eiendom.

I tillegg til bistand i sivile saker opptrer vi også jevnlig som forsvarere og bistandsadvokater i straffesaker, herunder saker om økonomiske kriminalitet. Vi har solid erfaring med prosedyre for både tingrett og lagmannsrett, forhandlinger og øvrig utenrettslig tvisteløsning.

Aurlien Vordahl & Co praktiserer likedeling som økonomisk modell mellom partnerne. Dette sikrer at klienten til enhver tid er sikret bistand fra den eller de advokater som er best egnet for oppdraget.

Som et ungt advokatfirma har vi ambisjoner om å befeste oss som et av de foretrukne advokatfirmaene i Oslo. Vi ønsker å knytte til oss engasjerte og faglig sterke advokater for å nå dette målet. Vi legger sterk vekt på bruk av moderne tekniske løsninger ved drift av vår advokatvirksomhet.

Broomguiden-referanse: 100329359

Kontakt

Sted

  • Adresse Universitetsgata 22
    0162 OSLO
  • KommuneOslo
  • FylkeOslo
  • LandNorge